90’lı yıllarda Türkiye Edebiyatı içinde yer alan öykü türündeki hareketlenmenin bir bileşeni olan Düşler Öyküler dergisini yayımlayanlar, Özcan Karabulut ve arkadaşları, bir düş kurdular: Ankara Öykü Günleri. Düşler Öyküler dergisinin 4. sayısının çıktığı aylarda, 1. Ankara Öykü Günleri 5–10 Mayıs 1997 günlerinde gerçekleştirildi. Türkiye’den başlayarak, uzak ya da yakın birçok ülkeye, öykülerle uzanmayı; öyküyü farklı […]